Werkgeluk meten en verbeteren.

Wilt je ook het werkgeluk in jouw organisatie meten en verbeteren? De Gelukcentrale biedt tools en trainingen om het geluk op het werk te bevorderen. Met de Werkgelukindex meten we het geluk in de organisatie en ontvang je een gedegen advies op welke punten het geluk op de werkvloer in de organisatie verbeterd kan worden. Daarna gaan we graag aan de slag met teams en/of individuele werknemers om het geluk te bevorderen. Wij hebben een aantal standaard trainingen, maar maken veel liever een trainingsprogramma op maat.

Uniek model voor Werkgeluk.

De Gelukcentrale ontwikkelde het unieke model voor het meten en bevorderen van werkgeluk: de 5 pijlers van geluk. Ons model wordt gestaafd door verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Onze 5 pijlers vormen samen de ervaring van werkgeluk van medewerkers. De 5 pijlers zijn: Autonomie, Persoonlijke groei, Relaties, Vitaliteit & Zingeving.

Gestaafd door wetenschappelijk onderzoek.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de door ons ontwikkelden pijlers ten grondslag liggen aan het werkgeluk van medewerkers. Zo laat bijvoorbeeld onderzoek van Ryan & Deci zien hoe belangrijk autonomie en intrinsieke motivatie is.

Werkgeluk meetbaar.

Door onze Werkgelukindex maken we het werkgeluk in jouw organisatie heel concreet. Met de index meten we het werkgeluk in de organisatie. Een prima vertrekpunt voor het bevorderen van het werkgeluk in jouw bedrijf. Door de Werkgelukindex meerdere keren per jaar te meten, kunnen we ook de effectiviteit van onze trainingen en interventies goed volgen. Op welke punten kan er snel verbetering plaatsvinden en welke van de 5 pijlers heeft op dit moment de meeste aandacht nodig?