Hoe komen we aan onze ballast?

In ons leven kunnen we gaandeweg de positieve gevoelens zoal geluk, vreugde, passie, eigenwaarde, zelfrespect  verliezen doordat we vervelende gebeurtenissen meemaken. Er ontstaat in de loop van het leven ballast. Ballast  die je met je meedraagt, wat bestaat uit onverwerkte gevoelens en beperkende overtuigingen en angsten.

Vergelijk jezelf eens  met een luchtballon. De luchtballon bestaat uit de ballon gevuld met lucht. De ballon gevuld met jouw levensenergie, levenskracht en positieve gevoelens. De ballon vol met vertrouwen, geduld, moed, zekerheid, rust, geborgenheid, overvloed en zelfwaardering. De ballon wat moeiteloos vaart.

Daaronder hangt  het mandje. Het mandje is de metafoor en bevat ons lichaam en onderbewustzijn. Wanneer je een negatieve ervaring hebt bij een gebeurtenis wordt  het mandje  gevuld met  ballast.

Alleen wat gebeurt er met  de lucht in de ballon die erboven hangt? De positieve levenskrachten  worden in meer of mindere mate geblokkeerd want, er ontsnapt lucht uit de ballon en het mandje wordt gevuld met ballast. Negatieve gebeurtenissen vullen jouw mandje en zorgen ervoor dat de ballon steeds meer leegloopt en  daalt.

Je kunt je voorstellen dat ons mandje door alles wat we meemaken behoorlijk vol kan zitten en dat de ballon verschrompelt is en niet meer stralend in de lucht kan schitteren en meegaat waar de wind de ballon brengt.

De lucht uit de heteluchtballon (positieve gevoelens) wordt als gevolg van een gebeurtenis en of gevoelens of overtuigingen steeds minder omdat het mandje steeds zwaarder wordt. De ballon kan niet meer op dezelfde hoogte varen, je wordt geconfronteerd met eerdere doorgemaakte gebeurtenissen wat je doet 'vallen', en de ballon laat dalen. Om ervoor te zorgen dat de ballon blijft varen zul je de emoties, gevoelens, angsten, persoonlijke conclusies en geblokkeerde gevoelens wat zich heeft opgebouwd moeten loslaten en deblokkeren om zo weer mee te gaan waar de wind ons brengt, vol vertrouwen, overgave en positiviteit.